Lentotukikohdan kirja vuodelta FL voima vieras Tyndall